Máy Phiên Dịch Travis One

Máy Phiên Dịch Travis One thích hợp khi sử dụng trong nước hoặc di chuyển sang nước ngoài vì tính năng tiện dụng vừa phiên dịch vừa phát wifi trong một thiết bị nhỏ gọn dễ mang đi chỉ cần thêm một chiếc sim quốc tế đã đăng ký 4G

.
.
.
.