Bộ Truyền Tín Hiệu Không Dây MaxHub WT01A

Bộ Truyền Tín Hiệu Không Dây MaxHub WT01A là một loại USB Dongle Bluetooth chuyên dụng, được thiết kế với chức năng hỗ trợ máy tính kết nối với bộ chia sẻ không dây (Maxhub WB01) nhằm truyền tải dữ liệu, hình ảnh, âm thanh đến màn hình trình chiếu hiển thị nội dung.

.
.
.
.