Bộ Phát Hồng Ngoại Arkon IP111

Bộ phát hồng ngoại Arkon IP111 hoạt động dựa trên nguyên lý sóng hồng ngoại, bộ phát nhận tín hiệu đầu vào và truyền tín hiệu đến tai nghe phiên dịch bằng việc kết nối với hệ thống các thiết bị riêng

.
.
.
.