Tai Nghe Phiên Dịch Arkon IP282

Tai Nghe Phiên Dịch Arkon IP282 là một phần của hệ thống phiên dịch không dây, dựa trên nguyên lý nhận sóng hồng ngoại phát ra từ nguồn phát trực tiếp là Bộ Phát Tai Nghe Phiên Dịch Arkon IP281.

.
.
.
.