Tai Nghe Phiên Dịch Pilot

Tai nghe phiên dịch Pilot được thiết kế dưới hình dáng là chiếc tai nghe mang vào tai thông thường nhưng lại đa năng với thiết bị hai bên earpiece trái phải độc lập, hứa hẹn cho ra bản dịch chính xác theo từng ngữ cảnh với tốc độ rất nhanh theo thời gian thực

.
.
.
.